Predaj a prenájom pianín a krídel

My Piano je nová firma na slovenskom a európskom trhu, ktorá má vo svojom tíme ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti akustických klavírov ako aj v oblasti obchodu a marketingu. 

Spoločnosť My Piano vznikla najmä z dôvodu veľkého nadšenia a vzťahu k hudbe a zvlášť k nástrojom, ktoré aj pri sólovej hre pôsobia ako malý orchester.

Radi by sme prostredníctvom ponuky rôznych akustických klavírov obnovili tradíciu, ktorá bola na našom území silná už za čias monarchie (Rakúsko-Uhorska). Už v tom čase bolo piáno neoddeliteľnou súčasťou domácnosti každej vzdelanej rodiny. 

Taktiež je našou prioritou mať v ponuke niekoľko kvalitných krídel, ktoré prenajímame flexibilne aj s prepravou a technickou prípravou ako pre koncerty tak aj pre nahrávanie.